Gå till innehåll

Vägen till körkortet

Välkommen till Körkortscenter(20 år) 

    

 

 

 

Beroende på dina förkunskaper bokar vi in din planering av lektioner,teoriprov och uppkörning.
Planeringen är preliminär och kan justeras då utvecklingen är individuell.

 

Vi Bjuder På Synundersökning alla elever som går Inroduktions/Handledarkurs eller är inskrivna hos oss!

OBS! Vi Har egen HALKBANA i Nyköping!

Beroende på dina förkunskaper bokar vi in din planering av lektioner,teoriprov och uppkörning.
Planeringen är preliminär och kan justeras då utvecklingen är individuell.

 

Hälsodeklaration

Hälsodeklaration krävs för att få körkortstillstånd. I hälsodeklarationen ska man svara på ett antal frågor om hälsan. En synundersökning måste också göras.

Körkortstillstånd

Körkortstillstånd krävs för all övningskörning och för att få göra ett kunskaps-/förarprov. Ett körkortstillstånd är giltigt i fem år. Till ansökan om körkortstillstånd ska en hälsodeklaration bifogas.

Ansökan om körkortstillstånd med hälsodeklaration finns på korkortsportalen.se/e-tjanster

Teoriutbildning

Innan du börjar med körningen skall du läsa teoriboken. Där finns all viktig information om bland annat vägmärken och regler. På skolan har vi även pärmar och dataprogram att arbeta med under dina självstudier, vi har även webbkom så att du kan träna på teorin hemifrån.

Du går in på elevcentralen och loggar in med den kod du fick av oss när du köpte teoriundervisning. Den lärarledda teoriundervisningen är förlagd till fyra kvällar mellan 16.30-18.30.

utbildning2

Körning

Regelbunden körning underlättar din utbildning. Här på körskolan utbildar vi våra elever till duktiga bilförare. När du övningskör med oss ser vi gärna att du tar med dig din handledare i bilen. På så sätt blir träningen mer effektiv.

Körundervisningen följer Trafikverkets kursplan och du kan hela tiden se var du ligger i utbildningen. Tider bokas efter det paket du köpt och efter den planering du och din lärare kommit överens om. Antalet körlektioner kan variera, en del elever behöver mer en del mindre. Har du speciella önskemål om körtider, prata med trafikläraren. I slutfasen av din körutbildning gör vi en utbildningskontroll, där du får visa att du kan köra helt på egen hand.

Halkbana

Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
I slutskedet av din körutbildning bokar vi tid för dig på Nyköpings Motorbana. Vi åker tre elever och en lärare antingen en fömiddag eller eftermiddag.

Ute på halkbanan får ni först en teoretisk genomgång, därefter följer praktiska halkövningar.
OBS! Glöm inte att ta med giltig ID-handling.


utbildning1

Bokning av prov!

Vägverket inför sammanhållet prov fr.o.m. 2008-09-01 vilket innebär att teori och körprov betraktas som ett prov med två delmoment, teori och körprov. Proven bokas nära varandra i tid, samma dag eller inom två veckor.

 

Vi bokar prov på Trafikverket efter godkänd utbildningskontroll i såväl teori som körning på trafikskolan. Hela körkortsprovet måste bokas samtidigt och du lånar trafikskolans bil för körprovet. Det går även att boka körkortsprovet privat, då bokar du själv hela körkortsprovet samtidigt och lånar Trafikverkets bil för körprovet.

Vid provtillfället skall du ha med dig giltig legitimation samt genomgått föreskriven riskutbildning.

Vill du ha mer information gå in på korkortsportalen.se