Gå till innehåll

Avtalsvillkor

Körkortscenter AB (org.nr;556742-7214) drivs som ett aktiebolag sedan 2008. Vi är godkända för F-skatt.

Vi erbjuder körkortsutbildning, Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar.
Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations - och återbetalningspraxis (www.str.se).

Avtalsvillkor – Körkortscenter AB

§1 ACCEPTERA AVTALSVILLKOR

Genom att skriva in dig på Körkortscenter AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 MINDERÅRIG

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

§3 PERSONLIGT KONTO VIA ELEVCENTRALEN

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta.

Körkortscenter AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning.

Körkortcenter AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

§4 DINA PERSONUPPGIFTER

Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av PUL. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona.

Var noga med att alltid ha informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-postför vår kontakt med er.

§5 PRISER OCH BETALNING

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.

För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra Startpaket krävs förskottsbetalning. Priserna i ett paket gäller i ett (1) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar.

Vi tar emot betalningar via BankGiro, bankkort och kontant.

§6 FAKTURERING

Körkortscenter AB tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper. Fakturan ska vara betald och pengarna oss tillhanda innan produkter eller tjänster kan nyttjasFakturan skickas till den adress, som kunden uppgett vid inskrivningen.

Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden.Betalningsvillkor är 10 dagar. Pengarna ska vara oss tillhanda tre arbetsdagar innan kursstart.

§7 AVBOKNINGSREGLER

Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. se www.str.se (www.str.se/Dokument/Publikt/policys_praxis/str_praxis_ersattning_aterbetalning.111123.pdf).

Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs i p. 3 och 4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften.

§8 ALKOLÅSANVÄNDNING

Körkortscenter AB:s samtliga fordon är utrustade med alkolås. Kunden måste vid varje körlektion göra ett godkänt utandningsprov. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men debiteras kunden.

§9 UPPHOVSRÄTT OCH NYTTJANDERÄTT

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§10 FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR

Körkortscenter AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§11 ÄNDRINGAR AV DESSA AVTALSVILLKOR

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

§12 VID EVENTUELL TVIST

Körkortscenter AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till kontoristen på Körkortscenter AB.

I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)

Avtalsvillkor 2012-11-20 ver. 1.0