Gå till innehåll

                     

 

Transport alternativ till Halkbana; (gäller fr o m Jan.2023)!

Alternativ 1 Ta Buss 554 Nyköpings Busstation till Motorbana/Halkbana i Sjösa (Smaragdvägen 5)

Alternativ 2 Egen skjuts 

 

Kör en kilometer från Stutsviks Vägvisarens i riktning, så hittar du Nyk. Motorbana

 

Välkommen till Nyköpings Motorbana AB i Sjösa
För aktuella tider se Nyköpings Motorbana/Halkbanas hemsida

Du är välkommen att boka halkbana genom oss oavsett du övningskör på en trafikskola eller privat

Boka/Betala E-Handel

Eller Ring 0155-28 93 30

OBS! HALKBANA,Betalning eller av/ombokning ska ske tre arbetsdagar innan kursstart, ej avbokade platser debiteras.

Utbildningen är tre timmar lång (exkl. raster) och innehåller två huvuddelar:
1. Teori i lektionssal 30 minuter
2. Praktik på motorbanan 135 minuter

Dessutom sammanfattning, reflektion och diskussion 15 minuter samt rast 15 minuter.

Motorbanans Automat/Manuell växlade bilar används vid de praktiska övningarna, Välkommen

bil1

 

Syfte och mål
Påvisa svårigheter med körning i besvärliga väglag samt visa möjligheter att undvika risker som kan uppstå.

Del 2: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
I slutskedet av din körutbildning bokar vi tid för dig på Nyköpings Motorbana AB

Ute på halkbanan får ni först en teoretisk genomgång.

På Teori går igenom;

  • Varför Trafikolyckor?
  • Köregenskaper Bil
  • Däck
  • Körteknik
  • Säkerhetssystem
  • Bilbälte

Därefter kör vi de praktiska halkövningar.


Krav för att få delta
Deltagare skall vara i slutskedet av sin körkortsutbildning eller ha motsvarande kunskaper.

Lämpliga skor skall användas (ej träskor, ”foppatofflor” eller liknande).

Godkännandekrav
För att bli godkänd och anmäld till Transportstyrelsen krävs att du
- kan legitimera dig vid kursstart
- är närvarande hela tiden
- deltar i diskussioner och övningar
- inser samband mellan risk, hastighet, väglag och egen förmåga
- förstå nödvändigheten att köra med säkerhetsmarginaler

Efter utbildningen
Rapporterar vi till Transportstyrelsen att du genomgått utbildningen och har blivit godkänd.

Som ett led i utbildningen har vi även en krocksläde som simulerar krock i en hastighet av 7 km/h samt en vältbil för att man ska få uppleva känslan av att ligga på taket i bilen efter en krock.

 

 

 

 

Nyköpings Motorbana/Halkbana

Smaragdvägen 5

611 44 Nyköping

Tel: 0155-12 20 13 eller 0155-28 93 30
Webbplats: nykopingsmotorbana.se
Mail: korkortscenter@korkortscenter.se
Hitta hit: Vägbeskrivning

 

Under vissa tider kan det vara svårt att få halkbanetider därför prioriteras i första hand elever som är inskrivna på Körkortscenter.