Personalen På Körkortscenter

   

Pia Pia
Reception

Samir Samir
Samtliga beh.
Utbildnings ledare

Pelle Pelle
Lärare AM,A,B,BE & Ecodriving

Ferry Ferry
Lärare Am,A,B

 

Torbjörn Uppgård

Trafiklärare

 

Bild kommer inom kort!

P-GP-G
Lärare A,B & Halkbaneutb.

Ulrica

 Ulrica Lärare B


 Lärare B