Halkbana/Motorbana

Välkommen till Nyköpings Motorbana AB i Sjösa För aktuella tider se Nyköpings Motorbana/Halkbanas hemsida

 

 

Du är välkommen att boka halkbana genom oss oavsett du övningskör på en trafikskola eller privat

         Boka/Betala       E-Handel

Eller Ring 0155-28 93 30


OBS! HALKBANA,Betalning eller av/ombokning ska ske tre arbetsdagar innan kursstart, ej avbokade platser debiteras.

Utbildningen är tre timmar lång (exkl. raster) och innehåller två huvuddelar:
1. Teori i lektionssal 30 minuter
2. Praktik på motorbanan 135 minuter

Dessutom sammanfattning, reflektion och diskussion 15 minuter samt rast 15 minuter.

Motorbanans Automat/Manuell växlade bilar används vid de praktiska övningarna, Välkommen

Syfte och mål
Påvisa svårigheter med körning i besvärliga väglag samt visa möjligheter att undvika risker som kan uppstå.

Del 2: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
I slutskedet av din körutbildning bokar vi tid för dig på Nyköpings Motorbana AB

Ute på halkbanan får ni först en teoretisk genomgång.

På Teori går igenom;

Varför Trafikolyckor?

Köregenskaper Bil

Däck

Körteknik

Säkerhetssystem

Bilbälte

Därefter kör vi de praktiska halkövningar.Krav för att få delta
Deltagare skall vara i slutskedet av sin körkortsutbildning eller ha motsvarande kunskaper.

Lämpliga skor skall användas (ej träskor, ”foppatofflor” eller liknande).

Godkännandekrav
För att bli godkänd och anmäld till Transportstyrelsen krävs att du
- kan legitimera dig vid kursstart
- är närvarande hela tiden
- deltar i diskussioner och övningar
- inser samband mellan risk, hastighet, väglag och egen förmåga
- förstå nödvändigheten att köra med säkerhetsmarginaler

Efter utbildningen
Rapporterar vi till Transportstyrelsen att du genomgått utbildningen och har blivit godkänd.

Som ett led i utbildningen har vi även en krocksläde som simulerar krock i en hastighet av 7 km/h samt en vältbil för att man ska få uppleva känslan av att ligga på taket i bilen efter en krock.

 

 

 

Nyköpings Motorbana/Halkbana

Smaragdvägen 5
611 44 Nyköping

tel: 0155-12 20 13 eller 0155-28 93 30

Webbplats: nykopingsmotorbana.se

mc1
Mail: korkortscenter@korkortscenter.seHitta hit: Vägbeskrivning

 

Under vissa tider kan det vara svårt att få halkbanetider därför prioriteras i första hand elever som är inskrivna på Körkortscenter.

Välkommen!