Gå till innehåll

      BE - på Körkortscenter     

B96-BE

Körkort för tungt släp              

Obs! Alla körlektioner med släp börjar från Sjösa (Nyköpings Motorbana)

Det finns fem krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort.

  1. Du har körkort med B-behörighet.
  2. Du har körkortstillstånd.
  3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  4. Du har fyllt 18 år.
  5. Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).

I samband med körprovet ska du intyga att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.

Som lätt släpvagn räknas;
- alla släpvagnar med en totalvikt på högst 750 kg
- en släpvagn som väger mer än 750 kg i totavikt, men då får bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiga 3 500 kg.

Utökat B (B 96)
- en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

Tungt släp (BE)
- en eller flera släpvagnar kopplat till bil med en totalvikt på högst 3 500 kg

 

BE (Personbil + Tungt släp)

BE-körlektion á 40 min   (80 min. 1. 300:-)    650:-
Bokpaket;Trafikens grunder 600:- plus BE boken 300:- 900:-
Lån av Bil+Släp, efter godkänd utbildningskontroll 1.300:-

                    bil1