B - Bilkörkort

Att ha körkort innebär en viss frihet. Du har större möjlighet att bestämma över hur du ska resa. För att få körkort ställs det vissa krav på dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer.

ovningskor_bil

För inskrivna elever på Körkortscenter och vid köp av paket, oavsett storlek, kostar halkbana 1.200 kr

Det finns sex krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort:

  1. Du har körkortstillstånd.
  2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
  3. Du har fyllt 18 år.
  4. Du har genomgått riskutbildning
  5. Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, österrike). Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

 

bil1

Teoriundervisning

Den lärarledda teorin är förlagd till fyra kvällar mellan 16.30-18.30.

Mån 19/8, To 22/8,Mån 26/8,To 29,8


Förbered dig inför teoripassen genom att läsa i Körkortsboken.
Teori 1 s. 9-27 och s.113-148
Teori 2 s. 29-74 och s.217-232
Teori 3 s. 75-112
Teori 4 s. 149-216