BE - Körkort för tungt släp

Obs!! PGA Mc-säsong, BE  utbilningen körs i mellan 15 september till sista februari!

Det finns fem krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort.

  1. Du har körkort med B-behörighet.
  2. Du har körkortstillstånd.
  3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  4. Du har fyllt 18 år.
  5. Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).

I samband med körprovet ska du intyga att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.

Som lätt släpvagn räknas
- alla släpvagnar med en totalvikt på högst 750 kg
- en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, men då får bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiga 3 500 kg.

Utökat B (B 96)
- en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

Tungt släp
- en eller flera släpvagnar kopplat till bil med en totalvikt på högst
3 500 kg, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

 

 

Priser

BE-körlektion á 40 min 600:-
Lån av Bil+Släp, efter godkänd utbildningskontroll 1.200:-

bil1